BE LAND INVESMENT

HİZMETLERİMİZ

Arsa bulma
Danışmanlık yapılan kişi veya kurumun talebi üzerine;
Bütçe
Beklenti
Motivasyon kriterlerine uygun doğru yerin bulunması ve sunulması
Arsa satış
Danışmanlık yapılan kişi ve kuruma ait olan yatırım değeri bulunan arsanın         bilgilerinin alınarak piyasa araştırması yapılıp uygunluk durumuna göre satış         portföyüne alınması
Yatırım
Yatırım değeri olan arsanın danışmanlık yapılan kişi ve kurumlarla beraber         veya münferit olarak alınması, hedef fiyata ulaştığında satışının yine         tarafımızca yapılması
Eğitim/Danışmanlık
Yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri         verilmesi